DIVENTA PLAĆE I TROŠKOVI RADA

KONTROLA EFIKASNOST

DIVENTA Plaće i troškovi rada programska je podrška namjenjena upravljanju kompletnim procesom obračuna plaća i naknada, obračuna drugog dohotka te obračuna otpremnina. Omogućava učinkovitu prilagodbu korisniku, kontrolu svih elemenata obračuna plaće, izradu izvještaja prema državnim tijelima te pregledne informacije o svim trenutno i prethodno odrađenim obračunima kroz nekoliko godina.

    DIVENTA Plaće i troškovi rada programska je podrška namjenjena upravljanju kompletnim procesom obračuna plaća i naknada, obračuna drugog dohotka te obračuna otpremnina. Omogućava učinkovitu prilagodbu korisniku, kontrolu svih elemenata obračuna plaće, izradu izvještaja prema državnim tijelima te pregledne informacije o svim trenutno i prethodno odrađenim obračunima kroz nekoliko godina. Bitne značajke predmetnog modula svakako su: detaljni podacima o elementima obračuna plaće vezano za zaposlenike (doprinosi, osobne olakšice, obustave, zone prijevoza). Obračun primanja preko bruto i neto iznosa, preko bodova, preko koeficijenata i preko bruto i neto vrijednosti sata, izračun satnice za bolovanje kao prosjek plaća i prosjek za godišnje odmore, korištenje zaštićenih računa za razdijelu isplate na zaštićeni i nezaštićeni račun, više različitih obustava i tipova obustava (postotne, u iznosu, krediti na rate), obračun drugog dohotka za ugovore o djelu, nadzorni odbori, autorske honorare, studentske i učeničke prakse i stipendije, mogućnost različite parametrizacije sustava za više poduzeća, izrada zakonski obaveznih dokumenata prema državnim tijelima, detaljni pregledi rekapitulacija i ostalih elemenata obračuna, detaljni pregledi i ispisi potrebnih mjesečnih i godišnjih obrazaca, automatsko izračunavanje godišnjeg obračuna poreza na zadnjoj isplati u godini, mogućnost korekcije isplaćene plaće s kreiranjem popratnih dokumenata.

    Prednosti koje ovaj modula čine kvalitetnijim i poslovno efikasnijim a koji proizlaze iz integralnosti DIVENTA sustava, prije svega su u njegovoj direktnoj vezi s modulom Ljudskih resursa za korištenje svih potrebnih podataka o zaposlenicima, ugovorima o radu, vrsti radnog odnosa, evidencijama radnih satikao i povezanosti s modulom Financijskog poslovanja s kreiranjem naloga za plaćanje i temeljnica za knjiženja koje se, na osnovu korisnikove sheme, automatski pune u modul Financijskog poslovanja. Predmetni modul kao i drugi u cjelosti su usklađeni sa zakonskom regulativom više zemalja na kojima isti s uspjehom rade već duži niz godina.

Adresa

Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik

Društvene mreže