DIVENTA ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME

BRZINA TOČNOST

Modul DIVENTA Održavanje objekata i opreme informatička je podrška evidenciji i otklanjanju prijavljenih nedostataka i kvarova kako na objektima korisnika tako i njegovim sredstvima i opremi. Osnovni cilj je skratiti vrijeme potrebnih aktivnosti popravaka i održavanja, te točna i uredna evidencija utrošenog materijala i vremena izvršitelja. Predmetni modul čini nekoliko programskih cjelina kao što su prijava kvara, dodjela zadataka, praćenje statusa kvara i vremena potrebnog za njegovo otklanjanje, verifikacija realiziranog popravka, te praćenje i evidencija izvršenja periodičnih zadataka koji imaju svoje ponavljanje tijekom godine. Spomenute aktivnosti, predmetni modul nudi korisniku optimizaciju ljudskih resursa ali i materijalnih troškova te unapređenje roka trajanja određenih sredstava. Modul dolazi u dvije varijante: u potpunosti integriran s mobilnim softverskim rješenjem (mSERVICES), ili kao samostalno programska cjelina.

Adresa

Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik

Društvene mreže