DIVENTA NABAVA I UPRAVLJANJE ZALIHAMA

AUTOMATIZACIJA PLANIRANJE

Modul DIVENTA Nabava i upravljanje zalihama omogućava potpuno nadgledanje i kontrolu procesa nabave. Pokriva sve procese od planiranja potreba za različitim vrstama materijala, rezervnih dijelova, trgovačke robe i sitnog inventara do njihove centralne, distributivne i direktne nabave. Omogućava praćenje raznih ponuda dobavljača uz mogućnost importa njihovih cjenika u sustav elektronskim putem, unos ugovora sa dobavljačima i njihovih cjenika, distributivni unos zahtjevnica (trebovanja) uz automatsko kreiranje narudžbenica za slanje elektronskim ili običnim putem.

    Modul DIVENTA Nabava i upravljanje zalihama omogućava potpuno nadgledanje i kontrolu procesa nabave. Pokriva sve procese od planiranja potreba za različitim vrstama materijala, rezervnih dijelova, trgovačke robe i sitnog inventara do njihove centralne, distributivne i direktne nabave. Omogućava praćenje raznih ponuda dobavljača uz mogućnost importa njihovih cjenika u sustav elektronskim putem, unos ugovora sa dobavljačima i njihovih cjenika, distributivni unos zahtjevnica (trebovanja) uz automatsko kreiranje narudžbenica za slanje elektronskim ili običnim putem. Kontrola najpovoljnijih ponuda kao i prijedlog najpovoljnijih dobavljača na naručivanje pojedinih materijala, čvrsta kontrola analitike sa likvidaturom, optimizacija robe definiranjem minimalnih i maksimalnih zaliha materijala po prodajnim mjestima samo su neke od karakteristika ovog modula.

    Modul u sebi sadrži brojne preglede i izvještaje koji analiziraju odnose sa dobavljačima (ocjene dobavljača i razlozi zamjene dobavljača), iznose i količine isporučenih dobara, marže, statistike trebovanja, preglede narudžbi po raznim kriterijima, top liste nabavljenih materijala po različitim kriterijima, ….. Napomenimo da su matični podaci jedinstveni na nivou čitave Divente, te da se integralnost ovog modula očituje kroz automatizaciju procesa naručivanje-zaprimanje robe (na osnovu narudžbenica kreiraju se primke, a na osnovu zahtjevnica izdatnice), te upravljanje zalihama kako na skladištu tako i na svim potrošnim i maloprodajnim mjestima (uvijek se i na svakom mjestu može vidjeti trenutna zaliha nekog materijala na pojedinim mjestima u čitavom poduzeću), kao i sve informacije vezane za nabavu i kretanje svakog materijala (robe, artikla, rezervnog dijela ili sitnog inventara).

Adresa

Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik

Društvene mreže