MARINA RECEPCIJA

EFIKASAN MODULARAN

Brz, jednostavan i efikasan rad korisnika, temelji se na korištenju grafičkog sučelja (prikaza) marine, koji u svakom trenutku korisniku daje odgovore o stanju veza/plovila te drugim potrebnim informacijama.

    Brz, jednostavan i efikasan rad korisnika, temelji se na korištenju grafičkog sučelja (prikaza) marine, koji u svakom trenutku korisniku daje odgovore o stanju veza/plovila te drugim potrebnim informacijama. Grafičko sučelje ujedno predstavlja efikasnu podlogu u dnevnim aktivnostima korisnika kao pretpostavke urednom funkcioniranju poslovnih procedura rezervacije, prihvata plovila, praćenja njegovog boravka uključivo sve vrste servisa, jednom rječju sve do njegovog odlaska. Integracija DIVENTA marina Management softvera sa sustavima koji čine uobičajnu uslugu (praćenje potrošnje vode, struje) odvija se putem realiziranih programskih interface-a čineći tako tijek poslovnog procesa i obrade podataka jednostavnim, brzim i nadasve efikasnim. Diventa Marina Menadžment Softver sadrži čitav set standardnih izvještaja potrebnih za praćenje i organizaciju dnevnih aktivnosti u odjelima marine, standardne obrasce koji su zakonska obveza marine, zatim izvještaje o fizičkom i financijskom prometu marine kao i različite analiza podataka prema obilježjima plovila, zemljama i ostalim karakteristikama plovila koji se unose u sustav.  Naravno, predmetno programsko rješenje u cijelosti je integrirano sa svim drugim sadržajima DIVENTE u jedinstvenu programsku cjelinu koja funkcionira u realnom vremenu i bez naknadnih obrada podataka. 
Adresa

Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik

Društvene mreže