MARINA
PRODAJA I REZERVACIJE

EFIKASAN MODULARAN

Diventa Marina u prodajnom segmentu obuhvaća prikupljanje podataka o vlasnicima i o korisnicima plovila koji su prihvaćeni u luci ili su prošli i potencijalno budući korisnici a s kojima je ostvaren kontakt ili su zatražili ponudu za smještaj u marini.

    Diventa Marina u prodajnom segmentu obuhvaća prikupljanje podataka o vlasnicima i o korisnicima plovila koji su prihvaćeni u luci ili su prošli i potencijalno budući korisnici a s kojima je ostvaren kontakt ili su zatražili ponudu za smještaj u marini. Ugovaranje se radi na temelju važećih cjenika ali je omogućen i unos dogovorenih cijena te načina i formi plaćanja sukladno postignutom sporazumu ugovornih strana. Na taj način je omogućeno fleksibilno pregovaranje i izdavanje ugovora direktno iz sistema koji se prosljeđuje putem elektroničke pošte i po potpisu automatski pretvara u ugovor te zadužuje u sistemu na dogovoreni datum uplovljavanja plovila odnosno početka važenja ugovora.

    Korisniku je raspoloživa baza podataka svih plovila kao i kupaca bilo da se radi o vlasnicima ili o korisnicima plovila. Ugovaranje se radi po vrstama plovila koje se uglavnom odnose na čuvanje plovila individualnih vlasnika ili plovila charter flota pojedinih charter firmi. Cjenici se baziraju na periodu boravka te na dužinama plovila na temelju kojih su raspoređeni u kategorije po veličini te na bazi tog kriterija povlače i cijene. Ugovaranje može biti za različite vremenske periode nakon čijeg isteka je omogućeno automatsko slanje ponude te produženje po potpisu novog ugovora ukoliko do toga dođe. Softver je povezan s Office produktima te je predložak ugovora direktno integriran u sustav i može biti dostupan na različitim jezicima. Za tranzitna plovila individualnih vlasnika postoji mogućnost rezerviranja veza koje rezervacije su vidljive u vizualnom prikazu radi lakšeg praćenja raspoloživosti. Rezervacije su vidljive na planu luke i na planu marine u vremenskoj dimenziju koja uključuje vezove i datumsku komponentu u vidu datumskog/vremenskog prikaza. Uplovljavanje su moguća i bez rezervacije na slobodnim vezovima pri čemu prihvat radi mornar,a unos u sustav može najaviti direktno na mobilnom uređaju nakon čega recepcija radi unos podataka iz zakonske dokumentacije dokumentacije. 

    MARINA ugovaranje obuhvaća: ugovaranje individualnih plovila uz opciju automatskog slanja ponuda za produženje nakon isteka ugovora; ugovaranje Charter plovila sa charter firmama te vođenje charter ugovora po pojedinačnim plovilima charter flote. Sadržaj ugovora se prilagođava korisniku direktnim povezivanjem s Word izvornim dokumentom i višejezičan je. Za tranzitna plovila je osim direktnog uplovljavanja razvijen i modul rezervacija te je omogućena vizualizacija odnosno plan s prikazom rezervacija vezova. Sam izgled luke se bazira na nacrtu marine i prilagođava se u trenutku instalacije u dogovoru s korisnikom. 
Adresa

Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik

Društvene mreže