Programski modul

Marina PMS

MODULARNA RJEŠENJA

Efikasana i cjelovita podrška aktivnostima prodaje, rezervacija, boravka plovila i gostiju marine

MOBILNE APLIKACIJE

Adresa

Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik

Društvene mreže