DIVENTA VELEPRODAJA

RACIONALIZACIJA UŠTEDA

Modul DIVENTA Veleprodaja sadrži kompleksno obrađene funkcije nabave, skladišta i prodaje, omogućava automatizaciju procesa, upravljanje temeljem informacija dobivenih u realnom vremenu, uštedu smanjenjem troškova i veliku racionalizaciju potrebnog vremena zaposlenika za obradu podataka.

    Modul DIVENTA Veleprodaja sadrži kompleksno obrađene funkcije nabave, skladišta i prodaje, omogućava automatizaciju procesa, upravljanje temeljem informacija dobivenih u realnom vremenu, uštedu smanjenjem troškova i veliku racionalizaciju potrebnog vremena zaposlenika za obradu podataka. Stalna ili povremena veza udaljenih lokacija veleprodajnih ili maloprodajnih objekata s replikacijama između baza podatka, omogućava interaktivni uvid stanja (narudžbe, zalihe, dugovanja…) u realnom vremenu. Koristeći matricu rabata, osigurana je mogućnost grupnog i individualnog pristupa svakom kupcu, uz mogućnost definiranja akcijske prodaje koja se automatski uključuje u sva dokumenta na temelju zadanog datuma početka i kraja akcije. Ovim modulom je također uključena evidencija obaveza prema dobavljačima prema datumima valute, izdavanje predračuna, računa predujmova, računa-otpremnica, zbirnih računa, reversa, povratnica kao i knjižnih odobrenja i zaduženja uz istovremeno formiranje knjiga izlaznih i ulaznih računa, knjige predujmova i knjige uvoza pomoću kojih se povećava efikasnost praćenja zaliha na lageru, sa svim relevantnim podacima o artiklima dostupnim u svakom trenutku (sadašnjem ili prošlom). Koristeći modul Diventa veleprodaje pravovremeno je moguće kontrolirati dospjela i premašena dugovanja te vršiti kontrole isporuke temeljem zadanih limita (zadužnica), dana zakašnjenja i svote duga, s mogućnošću blokade otpreme robe, praćenje zaostalih isporuka dobavljača i kupaca, učinkovitost narudžbi, ostvarenje marže po raznim kriterijima (kategorija, podkategorija, brend, podbrend, grupa, artikal, skladište, komercijalista), zbirna sintetička izvješća potrebnih za analizu kupaca i dobavljača, mjerenje uspješnosti artikala temeljem obrtaja, prometa i zarada uz niz različitih izvješća potrebitih za operativno upravljanje. Integralnost s modulom Distribucije i modulom Maloprodaje kao i modulom Financijskog računovodstva je potpuna i odvija se putem automatski kreiranih dokumenata.
Adresa

Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik

Društvene mreže