DIVENTA USALI

DETALJAN EFIKASAN

Primjena Uniform System of Accounting for Lodging Industry (USALI) metode praćenja rezultata poslovanja u odmorišnoj industriji, DIVENTA svojim korisnicima osigurava praćenje rezultata poslovanja i njihovu usporedbu s rezultatima drugih subjekata iz iste djelatnosti, mjerljivim po međunarodno standardiziranoj i prihvaćenoj USALI metodi.

    Primjena Uniform System of Accounting for Lodging Industry (USALI) metode praćenja rezultata poslovanja u odmorišnoj industriji, DIVENTA svojim korisnicima osigurava praćenje rezultata poslovanja i njihovu usporedbu s rezultatima drugih subjekata iz iste djelatnosti, mjerljivim po međunarodno standardiziranoj i prihvaćenoj USALI metodi. Osim toga, a prije svega, primjenom ove metode omogućeno je hotelu da na efikasan način uoči svoje prednosti i nedostatke, pri tome mjereći uspješnost svakog centra odgovornosti pojedinačno i do najnižih detalja poslovnih rezultata. Izvještajne sheme i struktura pojedinih izvještaja, u potpunosti se prilagođava potrebama i zahtjevima korisnika, njegovoj organizacijskoj strukturi kao i sadržajima poslovanja korisnika.

    Putem USALI Reporting system aplikacije osigurano je praćenje svih vrsta prihoda i troškova po pojedinim centrima odgovornosti odnosno profitnim centrima (Smještaj, Hrana i piće, Administracija, Marketing i prodaja PC-a, Wellness & SPA, Najam, Sport i rekreacija, Plaža, Tehnički odjel PC-a, Fiksni troškovi, Financijski i izvanredni troškovi PC-a,  ostali operativni odjeli, stali prihodi) Podaci se uspoređuju sa istim periodom prošle godine, kao i detaljno kreiranim planom.

    Kako bi se olakšalo kreiranje plana i eliminirala potreba za dvostrukim unosom podataka, omogućen je uvoz excel datoteke s kreiranom planom. Predmetni modul, pored ostalog, nudi korisniku i zbirno izvješćej o postignutom rezultatu raščlanjenom po centrima odgovornosti (RDG izvještaji) koji predstavlja sumu svih pojedinih odjelnih RDG izvješća. Naravno, u svakom trenutku, korisniku je omogućena kontrola na povezanost podataka iz financijskog poslovanja, čime se osigurava kompletnost i točnost povezanih podataka.

Adresa

Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik

Društvene mreže