DIVENTA ROBNO MATERIJALNO

KONTROLA STATISTIKE

Modul DIVENTA Robno-materijalnog računovodstva nadgleda i kontrolira sve procese kolanja materijala, sitnog inventara, rezervnih dijelova i trgovačke robe unutar poduzeća te praćenje njihovih troškova što rezultira značajnim uštedama u poslovanju.

    Modul DIVENTA Robno-materijalnog računovodstva nadgleda i kontrolira sve procese kolanja materijala, sitnog inventara, rezervnih dijelova i trgovačke robe unutar poduzeća te praćenje njihovih troškova što rezultira značajnim uštedama u poslovanju. Kvalitetno praćenje robe po nabavnim, veleprodajnim i maloprodajnim cijenama se odvija putem raznih dokumenata kao što su primke sa kalkulacijom, tržni nakupi, povrati dobavljačima, izdatnice, povratnice, preradnice, međuskladišnice, međupunktice, nivelacije, utrošci, komisijski zapisnici, rashodi, različite vrste prodaje odnosno otpremnica-faktura, zapisnici o promjeni cijena, utršci, inventure…… Napomenimo, da za sve dokumente postoji mogućnost storniranja i to na nivou željenih količina unutar pojedinih stavaka te da svi dokumenti nose sa sobom automatsko kontiranje. Ovakvom koncepcijom rada omogućeno je integriranje svih usluga i roba (maloprodajnih i ugostiteljskih) unutar istog računa. Praćenje skladišnih lokacija materijala na nivou poduzeća, analize, statistike, izvješćivanje svih troškova i prihoda ostvarenih u ovom modulu po organizacijskim jedinicama, nositeljima događaja, projektima, grupama i podgrupama materijala, po kategoriji troškova, po partnerima, po kontima i slično sadržani su u ovom modulu kao i svi ostali potrebni izvještaji kao što su kartica materijala, bilanca materijala, bilanca sitnog inventara, trgovačka knjiga, bilanca trgovačke robe uz mogućnost «drill-anja» u izvorne dokumente.

    Rekapitulacije kao što su pregledi prodaje po trgovinama/artiklima, rekapitulacije prometa, stanje zaliha po materijalima/artiklima, usporedba prometa unutar različitih razdoblja i udjeli u ukupnim veličinama na razini poduzeća, grupiranih organizacijskih jedinica, prodajnih jedinica pa sve do razine pojedinačne blagajne kao i pokazatelji pojedinih artikala i rang liste po različitim kriterijima također su sadržaj ovog modula pomoću kojeg se ostvaruje modul BI- Diventa. Integralnost ovog modula očituje se kroz povezivanje zbirnog računa KUF-a s različitim primkama-dostavnicama (proces likvidiranja), automatsko povezivanje primki s narudžbama dobavljača (ukoliko je došlo do nekih izmjena), automatsko kreiranje izlaznih protokola u slučaju prodaje i smještanje u knjige PDV-a, automatsko punjenje nadzorne knjige, te prijenos svih kontiranih dokumenata u glavnu knjigu prema shemi koju postavlja sam korisnik. Upotreba ručnog terminala i bar-code okruženja podržana je u svim procesima od nabave, ulaza i izlaza materijala do inventure.

Adresa

Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik

Društvene mreže