DIVENTA PROIZVODNJA

IZRAČUN KONTROLA

DIVENTA Modul Proizvodnja se može aktivirati kao dodatna opcija kroz aplikaciju Materijalno knjigovodstvo. Modul koriste tvrtke koje imaju svoje pogone za proizvodnju npr. pekarnicu, slastičarnicu, catering i slično. Kroz modul se definiraju gotovi proizvodi, a kroz Normative proizvodnje se za Proizvod unose namirnice i pripadajuće količine. Predmetni modul vodi evidenciju i kontrolu kako prizvedenih artikala, tako i utroška materijala primjenom normativa prerade, umanjuje zalihe materijala i kreira pred-kontirane troška. Cijenu gotovog proizvoda izračunava kao ponderirani zbroj svih utrošenih namirnica. Gotovi proizvodi se dalje mogu prenijeti na knjigovodstveno zalihu mjesta proizvodnje (skladište gotovih proizvoda) ili potrošnje unutar poduzeća (restoran, lounge bar), ili se mogu prodati i fakturirati vanjskim partnerima (npr. catering).

Adresa

Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik

Društvene mreže