DIVENTA PRAONA RUBLJA

KONTROLA AUTOMATIZACIJA

DIVENTA Praona rublja programski je modul namjenjen praćenju kompletnog procesa evidencije i upravljanja poslovnim aktivnosti praonice rublja.

    DIVENTA Praona rublja programski je modul namjenjen praćenju kompletnog procesa evidencije i upravljanja poslovnim aktivnosti praonice rublja. Zaprimanje robe, pranje, te otrpema robe klijentima, bilo da se radi o rentanoj robi (banka robe), robi klijenata ili prodaji vlastite robe, poslovne su aktivnosti koje uz primjenu ovog modul postaju jednostavne i efikasne, s nizom izvještaja kako o operativnim funkcijama tako i o rezultatima poslovanja objekta. Mogućnost vođenja cjenika po partnerima, osigurava automatsko kreiranje faktura uz dodatnu mogućnost odobrenja rabata za kupca od strane ovlaštenog korisnika. Predmetni modul osigurava korisniku niz efikasnih i promptnih pregleda i izvještaja kao npr.: stanja skladišta robe, stanje potrošnog materijala, kartice prometa, stanje rentane robe po kupcima, pregled gotovinskog prometa među kupcima, stanje izdane robe, ..... itd, kao podloge kontroli procesa rada praonice, ali i donošenju poslovnih odluka s ciljem unapređenja rezultata poslovanja. Posebno ističemo kako predmetni modul kreira EDI xml dokumente za razmjenu dokumenata sa svojim klijentima elektronskim putem.
Adresa

Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik

Društvene mreže