DIVENTA POSLOVNO PLANIRANJE

POSLOVNO PLANIRANJE

Koristeći modul Diventa poslovno planiranje korisnik na jednostavan i efikasan način obavlja poslovno planiranje na razini čitave tvrtke. Kreiranje različitih predložaka za unos plana pojedinih poslovnih odjela, sve prema segmentima godišnjeg poslovnog plana. To uključuje planove: marketinga i prodaje, hrane i pića, radne snage i troškova rada, kao i ostalih operativnih odjela.

    Koristeći modul DIVENTA poslovno planiranje korisnik na jednostavan i efikasan način obavlja poslovno planiranje na razini čitave tvrtke. Kreiranje različitih predložaka za unos plana pojedinih poslovnih odjela, sve prema segmentima godišnjeg poslovnog plana. To uključuje planove: marketinga i prodaje, hrane i pića, radne snage i troškova rada, kao i ostalih operativnih odjela. Obzirom na integraciju s drugim DIVENTA modulima kao i potrebe detaljnog izvješćivanja, planovi se izrađuju u dnevnoj dinamici, što znači da su svi ulazni podaci planirani na nivou dana. Naravno, programska podrška predmetnog modula, nizom specifičnih automatiziranih programskih rješenja, spomenute aktivnosti čine brzim i jednostavnim.

    Kao baza za kreiranje plana, prilikom njegovog unosa, korisniku su uvijek na raspolaganju ostvareni i planirani podaci prethodne godine. Integracija s modulom Diventa izvješćivanje, osigurava prikaz, usporedbu i odnos planiranih veličina s ostvarenim podacima i „on the books“ podacima. Kako bi se izbjegao unos podataka na više različitih mjesta, programska podrška predmetnog modula uključuje i mogućnost importa planiranih podataka iz excel datoteke .

Adresa

Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik

Društvene mreže