DIVENTA mPRIJAVNICA

AUTOMATIZACIJA DIGITALIZACIJA

Temeljem zakonom iskazane obveze, pri upisu podataka gosta u dugu prijavu, potrebno je zatražiti i određene privole za korištenje i upravljanje istima u više svrha, koje su sve eksplicitno navedene u GDPR bazi podataka. Programskom podrškom predmetnog modula, osigurana je višejezična automatizacija prikupljanja predmetnih privola.

    Temeljem zakonom iskazane obveze, pri upisu podataka gosta u dugu prijavu, potrebno je zatražiti i određene privole za korištenje i upravljanje istima u više svrha, koje su sve eksplicitno navedene u GDPR bazi podataka. Programskom podrškom predmetnog modula, osigurana je višejezična automatizacija prikupljanja predmetnih privola.

    Kroz DIVENTA PMS modul definiraju se privole te se ispune tekstovi na jezicima u kojima je podržan rad DIVENTE. Trenutno DIVENTA podržava rad na pet stranih jezika. Kao harware-ska podrška radu DIVENTA mPrijavnica modula koristi se mobilni tablet uređaj tablet pen-om, kojeg je potrebno podesiti u okruženju strogih sigurnosnih propisa. Pri prijavi gosta duga prijava sa svim podacima gosta pojavljuje se na tabletu. Po izboru jezika gost osobno označava privole koje je spreman dati i ovjerava isto svojim potpisom. Kompletan zapis pohranjuje se bez potrebe za tiskanjem ili dodatne fizičke pohrane istog, što producira i jednostavnost eventualnog pronalaska i korištenja istog za zakonom utvrđene potrebe.
Adresa

Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik

Društvene mreže