DIVENTA mPOS

KVALITETA INOVATIVNOST

DIVENTA mPOS je programski modul namjenjen radu konobarima za aktivnosti preuzimanja i storniranja narudžbi, a uz prisutni mobilni printer, i izdavanje računa na licu mjesta, sve spomenuto putem Android pametnih telefona.
Na ovaj način ubrzava se rad ugostiteljskih objekata, pa konobari mogu više vremena posvetiti komunikaciji s gostom u funkciji kvalitetnije prezentacije ponude objekta i podizanja nivo zadovoljstva gosta. Naravno, kao dio DIVENTA informacijskog sustava, predmetni modul integriran je s modulima Diventa POS i Diventa Cashless. Pri korištenju RFID kartica u objektima korisnika, svoje usluge klijenti mogu plaćati istima ili teretiti račun gosta pojedinog u sobi ili račun sobe. DIVENTA mPOS modul moguće je također koristiti kao mobilnu programsku podršku za aktivnosti izdavanja ležaljki kao i kontrolu njihovog izdavanja. 

Adresa

Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik

Društvene mreže