DIVENTA mKAMP

KOMUNIKACIJA ORGANIZACIJA

Modul mKAMP namjenjen je za operativni rad djelatnicima kontrole stanja u auto-kampu korištenjem Android pametnih telefona. Integriran je s modulom Diventa PMS tako da su sve aktivnosti odrađene u ovom modulu vidljive u realnom vremenu u backoffice-u. Modul mKAMP mobilno je programsko rješenje namjenjeno kontroli stanja i korištenih usluga u auto kampu. Programsko rješenje omogućuje provjeru statusa određene parcele te unos na terenu uočenih odstupanja od podataka koji se nalaze u bazi recepcijskog servera. Sukladno poslovnoj odluci korisnika uočena odstupanja mogu biti predmetom naplate na licu mjesta ili se predmetnim zaduženjem može trenutno teretiti račun gosta.

Adresa

Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik

Društvene mreže