DIVENTA MARINA MANAGEMENT

BRZ JEDNOSTAVAN

Diventa Marina Menadžment Softver namijenjen je evidenciji svih poslovnih događanja nautičkog poslovnog subjekta. Sustav podržava kompletan uvid i praćenje poslovanja u segmentima ugovorenih plovila individualnih vlasnika, ugovorenih čarter plovila te plovila u tranzitu, osiguravajući pri tom efekte optimalnog korištenja kapaciteta marine.

    Diventa Marina Menadžment Softver namijenjen je evidenciji svih poslovnih događanja nautičkog poslovnog subjekta. Sustav podržava kompletan uvid i praćenje poslovanja u segmentima ugovorenih plovila individualnih vlasnika, ugovorenih čarter plovila te plovila u tranzitu, osiguravajući pri tom efekte optimalnog korištenja kapaciteta marine. Brz, jednostavan i efikasan rad korisnika, temelji se na korištenju grafičkog sučelja (prikaza) marine, koji u svakom trenutku korisniku daje odgovore o stanju veza/plovila te drugim potrebnim informacijama. Grafičko sučelje ujedno predstavlja efikasnu podlogu u dnevnim aktivnostima korisnika kao pretpostavke urednom funkcioniranju poslovnih procedura rezervacije, prihvata plovila, praćenja njegovog boravka uključivo sve vrste servisa, jednom rječju sve do njegovog odlaska.

    Diventa Marina Menadžment Softver sadrži set standardnih izvještaja potrebnih za praćenje i organizaciju dnevnih aktivnosti u odjelima marine, standardne obrasce koji su zakonska obveza marine, zatim izvještaje o fizičkom i financijskom prometu marine kao i različite analiza podataka prema obilježjima plovila, zemljama i ostalim karakteristikama plovila koji se unose u sustav. Naravno, predmetno programsko rješenje u cijelosti je integrirano sa svim drugim sadržajima DIVENTE u jedinstvenu programsku cjelinu koja funkcioniran u realnom vremenu i bez naknadnih obrada podataka.

    Posebno ističemo segment mobilne programske podrške kroz DIVENTA mMARINA Modul, koji omogućuje mornarima brz i jednostvan pregled stanja marine i unos kako informacija o plovilima i potrebnim izmjenama istih, tako i njihov prijem. Sve to omogućuje promtnu manipulaciju podacima, te funkciju kontrole kako pojedine poslovne funkcije tako i poslovanja u cjelini. Za napomenuti je kako Marina Management Softver uključuje i dodatni DIVENTA Marina Servis modul, kao informatičku podršku kompletnim uslugama servisa plovila, čime se poslovanje marine zaokružuje u jedinstvenu poslovnu cjelinu podržanu DIVENTA informacijskim sustavom. DIVENTA Marina Menadžment Softver, kao uostalom i drugi sadržaji DIVENTA ERP-a, povezan je s MS Office-om, čime je osigurana mogućnost kreiranja potpuno customizirane potrebne dokumentacije kao i prijenos podataka po potrebama korisnika u eksterne sustave.

Adresa

Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik

Društvene mreže