DIVENTA LJUDSKI RESURSI

FLEKSIBILNOST ANALIZA

Modul DIVENTA Ljudski resursi omogućava kako unos potrebnih podataka za što bolje i jednostavnije upravljanje kadrovima (potom i obračunom plaće) tako i podršku poslovnim procesima upravljanja ljudskim potencijalima koji može podržati specifičnosti poslovanja različitih poduzeća.

    Modul DIVENTA Ljudski resursi omogućava kako unos potrebnih podataka za što bolje i jednostavnije upravljanje kadrovima (potom i obračunom plaće) tako i podršku poslovnim procesima upravljanja ljudskim potencijalima koji može podržati specifičnosti poslovanja različitih poduzeća. Bitne značajke ovog modula su podrška za rad na više poduzeća uz fleksibilno definiranje oraganizacijske strukture, evidencija osoba (stalni i povremeni djelatnici, umirovljenici, honorarni djelatnici, potencijalni djelatnici, studenti, praktikanti, članovi obitelji) uz mogućnost definiranja, pretraživanja i analiziranja velikog skupa podataka o djelatnicima, kao što su matični podaci (OIB i JMBG, ime, prezime, rođenje, državljanstvo, prebivalište), adrese i njihova namjena (kućna adresa, privremena adresa, adresa za vrijeme godišnjeg odmora), razni mehanizmi kontaktiranja (brojevi telefona i mobitela, fax-a, e-mail adrese), osobne isprave, završene škole, stručne spreme, zvanja, praćenje školovanja, napredovanja, nagrada.

    Također, modul omogućuje unos skeniranih dokumenata, slika i CV-a, tiskanje prijave i odjave za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, praćenje povijesti izmjena podataka o svakom djelatniku, te različiti pregledi po organizacijskim jedinicama, radnim mjestima, zvanju, stručnoj spremi itd. Programska podrška modula automatizmom generira niz zakonski propisanih tiskanica, upravlja godišnjim odmorima na godišnjoj razini: kriteriji za izračun godišnjeg odmora, evidentiranje planiranog godišnjeg odmora i iskorištenost godišnjeg odmora, kreiranje predložaka za rješenja o trajanju i razdoblju korištenja godišnjeg odmora.

    DIVENTA ljudski resursi, integracijom s drugim sadržajima DIVENTE kao što su Bazni modul (organizacijska struktura tvrtke, partneri, konta, ...) te modulom Troškovi rada (obračun plaća, naknada, otpremnina, ugovora o djelu, autorskih honorara, nadzornog odbora, stipendija i praksa) osigurava jednokratan unos podataka i njihovu automatsku razmjenu, što sve rezultira jadnostavnošću i lakoćom njegove primjene i rada korisnika. Predmetni modul integriran je s više automatskih sustava za evidenciju radnog vremena, s ciljem kontrole provedenog radnog vremena (noćni rad, rad na blagdan, rad nedjeljom, dvokratni rad, smjenski rad, preraspodjela......) kao i upravljanja satima preraspodjele na godišnjoj razini. 

Adresa

Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik

Društvene mreže