DIVENTA JAVNA NABAVA

ANALIZA JEDNOSTAVNOST

DIVENTA Javna nabava programska podrška namjenjena je obveznicima iste. Kao i sva ostala programska rješenja, ovaj modul integralni je dio DIVENTE. Predmeti nabave podijeljeni su na materijale, usluge ili osnovna sredstva. Modul prati kompletan proces i tijek njegovog odvijanja s iznimno bogatim izvještajnim segmentom.

  DIVENTA Javna nabava programska podrška namjenjena je obveznicima iste. Kao i sva ostala programska rješenja, ovaj modul integralni je dio DIVENTE. Predmeti nabave podijeljeni su na materijale, usluge ili osnovna sredstva. Modul prati kompletan proces i tijek njegovog odvijanja s iznimno bogatim izvještajnim segmentom. Modul čine sljedeće poslovne cjeline:

  Pokretanja natječaja za nabavu po definiranom predmetu nabave, tj. po pojedinim vrstama artikala sa svim svojim opisima i osobinama, kao i vezama na druge sadržaje DIVENTA sustava (Materijalno Knjigovodstvo, Usluge, Imovina), uz unos troškovnika sa svim uvjetima i podacima od značaja za potencijalne dobavljače. Programska podrška nudi praćenje kompletnog procesa realizacije

  Aktiviranje ugovora namjenjena unosu i aktiviranju ugovora sa svim njegovim podacima i ažuriranju pripadajućeg(ih) troškovnika

  Zahtjevanje robe set je aktivnosti korisnika vezanih za unos potreba po aktivnim ugovorima, troškovnicima i predmetima nabave, putem dokumenta Zahtjevnice Javne nabave dostupnog ovlaštenim korisnicima, koji istu i knjiže te tako završava proces zahtjevnica pojedinih korisnika. Za cijelo vrijeme korisnik ima dostupan uvid u karticu realizacije predmeta nabave.

  Obrada narudžbi Javne nabave funkcija je s kompletnom kontrolom nad kreiranim zahtjevima korisnika s mogućnošću njihove korekcije i slanja zahtjevnice nazad korisniku. Kreiranjem narudžbenice predmeti nabave se automatski razvrstavaju po organizacijskim jedinicama koje će i primiti robu te su odijeljeni po dobavljačima. Dio ove cjeline je i automatsko pridruživanje ostalih parametara nabave (npr. financijskih) za potrebe drugih poslovnih cjelina DIVENTE.

  Knjiženje i slanje narudžbenice automatski generira dokumente ulaza u ostalim programskim cjelinama DIVENTE. Tako dokument ima predviđena polja za evidenciju uspješnog prijema robe, a nudi i uvid u dosadašnju obradu i pregled kartica predmeta nabave kako bi mogao reagirati u slučaju problema sa realizacijom troškovnika.

  Pregled dokumenata i izjveštaji Javne nabave dohvaća dokumente po vrsti, datumu, org. jedinici, a uz to filtrira po kolonama dohvaćenih podataka te nudi veliki broj izvještaja kao npr.: kartica pregleda nabave, aktivne cijene predmeta nabave, kontrola isporučene robe, popis postupaka javne nabave, rekapitulacija troškovnika, rekapitulacija ugovora, popis ugovora sa podacima realizacije, popis ponuda sa narudžbenicama i niz drugih svrhovitih informacija .
Adresa

Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik

Društvene mreže