DIVENTA IZVJEŠĆIVANJE

ANALIZE INFORMACIJE

DIVENTA izvješćivanje programska je podrška koja ima za cilj sintetizirati i uobličiti operativne podatke svih segmenata poslovanja, u jasno strukturirane poslovne informacije, te omogućiti korisniku napredne analize svih segmenata poslovanja, te osigurati podlogu donošenju kvalitetnih i promptnih operativnih i strateških odluka .

    DIVENTA izvješćivanje programska je podrška koja ima za cilj sintetizirati i uobličiti operativne podatke svih segmenata poslovanja, u jasno strukturirane poslovne informacije, te omogućiti korisniku napredne analize svih segmenata poslovanja, te osigurati podlogu donošenju kvalitetnih i promptnih operativnih i strateških odluka . Putem odgovarajućih programskih rješenja te permanentno i automatski punjenog skladišta podataka (DW), omogućeno je praćenje operativnih podataka, planiranje i prognoza svih segmenata poslovanja turističkih i trgovačkih subjekata.

    Ovisno o željama i potrebama, korisniku je na raspolaganju velik broj predefiniranih izvještaja, nastalih kao rezultat uočenih potreba korisnika tijekom dugogodišnje prakse i stečenih iskustava u suradnji s našim partnerima i korisnicima DIVENTA sustava. Posebno je za istaknuti kako predmetna programska podrška omogućuje brz, jednostavan i nadasve efikasan način kreiranja izvještaja po osbnim potrebama korisnika.

    Naravno, sustav DIVENTA izvješćivanja u cjelosti prati, te pri kreiranju istih, primjenjuje metodologiju jednoobraznog sustava za praćenje poslovanja u odmorišnoj industriji, Uniform System of Accounts for Lodging Industry (USALI). DIVENTA Izvješćivanje uključuje sljedeće module koji mogu funkcionirati kao jedinstvena cjelina ili zasebni segmenti izvještajnih procesa, sukladno željama i potrebama korisnika.

Adresa

Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik

Društvene mreže