DIVENTA PROGRAMSKI INTERFACE-I

INTEGRACIJA KREATIVNOST

DIVENTA ERP uključuje sve potrebne pretpostavke za integraciju s nizom eksternih sustava, koji čine nezaobilazni sadržaj i podršku poslovanju turističke industrije. Sve integracije podržane su programskim rješenjima koji podatke razmjenjuju u realnom vremenu, s potpunom automatikom i kompletnim postupkom kontrole prijenosa, koji za eventualne greške u prijenosu, korisniku nudi točan i promptan uvid u iste, te razloge iste. Ovakav način rada, korisnika oslobađa od nepotrebnih aktivnosti, nudeći mu mogućnost za njegovu poslovnnu kreativnost.

DIVENTA ERP uključuje sve potrebne pretpostavke za integraciju s nizom eksternih sustava, koji čine nezaobilazni sadržaj i podršku poslovanju turističke industrije. Sve integracije podržane su programskim rješenjima koji podatke razmjenjuju u realnom vremenu, s potpunom automatikom i kompletnim postupkom kontrole prijenosa, koji za eventualne greške u prijenosu, korisniku nudi točan i promptan uvid u iste, te razloge iste. Ovakav način rada, korisnika oslobađa od nepotrebnih aktivnosti, nudeći mu mogućnost za njegovu poslovnnu kreativnost. Evo nekih od njih:

DIVENTA Channel manager Interface predstavlja programsku podršku koja u realnom vremenu, osigurava dvosmjerni transfer podataka između DIVENTA PMS modula i mnogih Channel Manager sustava, kao jednog od najpropulzivnijih kanala prodaje kapaciteta odmorišne industrije.

DIVENTA Intelligent room Interface programska je podrška trenutnoj razmjeni informacija između DIVENTA PMS modula i niza sustava Inteligentnih soba s kojima naše tržište ima praksu.

DIVENTA Smart Hotels TV System Interface direktnom vezom s DIVENTA programskim modulima ostvaruje niz korisnih funkcija koje boravak gosta čine ugodnijim (internet, pozdravna poruka, uvid u račun gosta, hotelski TV kanal, statzs sobe, stanje mini bara i dr.).

DIVENTA One card payment programska je podrška koja svakom gostu osigurava komfor korištenja određenih usluga/pristupa ili potrošnje bez uobičajnih sredstava plaćanja, transferom nastalog troška na račun sobe ili određenog gosta u sobi.

DIVENTA Parking/garaža Interface dodatna je programska funkcionalnost ostvarena programskom integracijom DIVENTE i niza parkirnih/garažnih sustava koje se mogu sresti na našem tržištu. Ovakova integracija povećava komfor i zadovoljstvo gostiju koji svoju uslugu mogu konzumirati putem kartica izdatih od strane njihovih domaćina (hotela, kampova, marina).

DIVENTA PBX Interface programsko je rješenje namjenjeno podršci ukupnim funkcionalnostima telefonske centrale korisnika sa svim za boravak gosta DIVENTI bitnim podacima, a koji se putem istog trenutno razmjenjuju.

Adresa

Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik

Društvene mreže