DIVENTA GRUPNI  MODUL

EFEKTIVNO POSLOVANJE

DIVENTA Grupni modul nudi osnovne funkcionalnosti za vođenje grupa te fiksnog zakupa kapaciteta. Modul je dio cjelovitog modula hotelske prodaje. Funkcija mu je dodjeljivanje blokova soba određenim grupama koji, s obzirom na status, utječu na raspoloživost hotelskog kapaciteta. Statusi grupe se mijenjaju od statusa ponude do potvrđene grupe, odnosno storna. Grupne rezervacije oduzimaju se iz bloka soba dodijeljenog toj grupi, a ne iz ukupnog kapaciteta objekta. Grupni modul sadrži i posebno ugovorene cijene za grupe i mogućnost izrade ponuda i prognoza poslovanja.

Adresa

Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik

Društvene mreže