DIVENTA GDPR

UPRAVLJANJE PODATCIMA

DIVENTA GDPR modul centralni je repozitorij osobnih podataka gostiju i zaposlenika korisnika. Predmetna programska podrška vrši nadzor i omogućuje brzi pristup podacima, te upravljanje prikupljenim privolama, ostvarenim direktnom integracijom sa ostalim modulima DIVENTE (PMS, Wellness & SPA, CRM, Loyalty, Ljudski resursi).

    DIVENTA GDPR modul centralni je repozitorij osobnih podataka gostiju i zaposlenika korisnika. Predmetna programska podrška vrši nadzor i omogućuje brzi pristup podacima, te upravljanje prikupljenim privolama, ostvarenim direktnom integracijom sa ostalim modulima DIVENTE (PMS, Wellness & SPA, CRM, Loyalty, Ljdski resursi). Svi podaci sistematizirani su u kataloge koji sadrže kategorije podataka - osobne i kontakt podatke. Za svaki katalog definirana je svrha obrade, razdoblje pohrane i poslovni uvjeti obrade. Neki osobni podaci se prikupljaju u zakonske svrhe, npr. Knjige gostiju, Prijava gosta na e – visitor, itd. Neki podaci se prikupljaju u svrhu bolje komunikacije s gostima – profili gosta, članstvo u Wellness ili Loyalty modulu i sl. Treća skupina podataka su rezervacije čije je razdoblje pohrane definirano prema ugovoru, a one su preduvjet za dokumente koji se izdavaju prema zakonu – računi i voucheri.

    Svaki građanin Europske Unije ima pravo na uvid u svoje osobne podatke na mjestima gdje očekuje da su upisani bez obzira na svrhu. Prilikom traženja svojih podataka ovlaštena osoba – voditelj obrade, pretražuje GDPR repozitorij te iste daje na uvid podnositelju zahtjeva. Predmetni programski modul pokriva sve funkcije pregleda, izmjene ili brisanja podataka, sukladno iskazanoj potrebi od strane gosta. 

Adresa

Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik

Društvene mreže