DIVENTA FINANCIJSKO POSLOVANJE

TOČNOST PREGLEDNOST

DIVENTA Financijsko Poslovanje je poslovno-knjigovodstveni program čije su osnovne karakteristike točnost, preglednost, jednostavnost korištenja i moderan dizajn sučelja. Maksimalno smanjiti mogućnost greške korisnika, optimizirati protok poslovne dokumentacije, drastično smanjiti vrijeme unosa podataka te osigurati točnost i brzu dostupnost istih, glavni su ciljevi ovog modula.

    DIVENTA Financijsko Poslovanje je poslovno-knjigovodstveni program čije su osnovne karakteristike točnost, preglednost, jednostavnost korištenja i moderan dizajn sučelja. Maksimalno smanjiti mogućnost greške korisnika, optimizirati protok poslovne dokumentacije, drastično smanjiti vrijeme unosa podataka te osigurati točnost i brzu dostupnost istih, glavni su ciljevi ovog modula. Modul uključuje: potpunu integriranost u realnom vremenu s ostalim modulima DIVENTA ERP-a omogućujući tako da je svaka transakcija, bez obzira na mjesto nastanka (Recepcija, Gastro, Materijalno), automatski vidljiva u svim segmentima predmetnog modula, mogućnost vođenje više tvrtki uz mnogobrojne konsolidirane izvještaje, automatsku razmjenu elektronskih računa putem raznih eServisa, automatsko plaćanje i preuzimanje bankovnih internet izvoda u XML ili TXT format s mogućnošću automatskog zatvaranja otvorenih stavki, automatsko kreiranje svih zakonom predviđenih obrazaca i izvještaja (obrazac PDV-a, PDV-K, PDV-S, ZP, PPO, OPZ-STAT-1), uz niz dodatnih pomoćnih analitika po svakoj poziciji omogućeno je kreiranja ad hoc izvješća po osbonoj želji korisnika, primjenu USALI metode praćenja rezultata poslovanja kao i međunarodnih računovodstvenih standarda, automatsko kreiranje završnog stanja poslovne godine te početnog stanja naredne.

    Po zahtjevu korisnika osigurana je i mogućnost automatskog prijenosa podataka iz programa drugih tvrtki u DIVENTA Financijsko Poslovanje modul putem univerzalnog Interface rješenja. Ovako dizajnirano programsko rješenje s uspjehom je implementirano kod velikih hotelskih lanaca s kompleksnim resursima i sadržajem financijsko-računovodstvenih odjela, ali jednako tako i kod manjih (obiteljskih) turističkih subjekata gdje cjelokupni računovodstveni posao obavlja jedna osoba.

Adresa

Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik

Društvene mreže