DIVENTA DOMAĆINSTVO

AUTOMATIZACIJA ZADATAKA

DIVENTA modul domaćinstva programska je podrška funkcijama automatskog (ili ručnog) dodjeljivanja te praćenja realizacije dnevnih zadataka spremačica, uz automatsku razmjenu informacija s recepcijom i odjelom održavanja o statusu smještajnih jedinica/javnih prostora/vezova/kamp kućica (ovisno o setup-u sustava).

    DIVENTA modul domaćinstva programska je podrška funkcijama automatskog (ili ručnog) dodjeljivanja te praćenja realizacije dnevnih zadataka spremačica, uz automatsku razmjenu informacija s recepcijom i odjelom održavanja o statusu smještajnih jedinica/javnih prostora/vezova/kamp kućica (ovisno o setup-u sustava). Predmetno rješenje u cjelosti podržava i niz funkcionalnosti kao što su evidencija početka i završetka rada u smještajnoj jedinici, evidencija statusa smještajne jedinice, evidencija minibara, prijava štete, prijava kvara, evidencija sobnog inventara (ogrtači, ručnici, ...). Direktnom komunikacijom s odjelima recepcije i održavanja na brz i efikasan način otklanja mogućnost ulaska gosta u nepospremljenu sobu, nepodmirenih računa minibara ili sobnog inventara zaboravnih i neodgovornih gostiju, ali i evidentira i traži intervenciju odjela održavanja vezano za evidentirane nedostatke objekta, napravljene štete od strane gostiju, otklanjajući tako moguće uzroke nezadovoljstva gostiju i nepotrebnih troškova objekta korisnika. Pored spomenutog, predmetno rješenje integrirano je i s ostalim segmentima DIVENTE (npr. Ljudskim resursima, Troškovima rada, Materijalnim poslovanjem, Gastro odjelom). Predmetno rješenje funkcionira i u formi mobilne aplikacije DIVENTA mSERVICES.
Adresa

Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik

Društvene mreže