DIVENTA CASHLESS

POJEDNOSTAVLJENA NAPLATA

DIVENTA Cashless modul programski je sadržaj koji korisnicima usluga omogućava pojednostavljenu naplatu računa. Koristeći razne načine za očitavanje i identificiranje (narukvica, kartica, ... i sl.) preko čitača na samim POS prodajnim mjestima ostvaruje se naplata realiziranih usluga.

    DIVENTA Cashless modul programski je sadržaj koji korisnicima usluga omogućava pojednostavljenu naplatu računa. Koristeći razne načine za očitavanje i identificiranje (narukvica, kartica, ... i sl.) preko čitača na samim POS prodajnim mjestima ostvaruje se naplata realiziranih usluga. Za plaćanje bilo kakve usluge u resortu nema potrebe za nošenjem gotovine ili kreditnih kartica sa sobom. Dovoljno je imati npr. narukvicu koja je jedinstveno vezana za korisnika usluga i odradit će se sve potrebne transakcije. Ovim načinom rada, ostvaruju se bezbrojne mogućnosti kako za korisnika usluga tako i za samo poslovanje. Mnogi korisnici usluga će baš zbog ove mogućnosti rado poslovati s vama.

    DIVENTA Cashless modul pratiti odvijanje svih transakcija plaćanja, postavlja ograničenja na plaćanja, nudi promptnu i točnu obavijest o odobrenom/postavljenom limitu, omogućuje korisniku zamjenu identifikatora (npr. narukvice) u slučaju gubitka ili oštećenja istog, povrat uloženih sredstava prije iskorištenja kompletne potrošnje također je jedna od niza mogućnosti koje se pružaju korisniku. Dodatna vrlo korisna pogodnost su info pultovi, koji se mogu postaviti u raznim dijelovima resorta a preko kojih će korisnici moći ostvariti pregled stanja na svom identifikacijskom uređaju, ali i pregled ostvarene potrošnje po prodajnim mjestima. Posebno je vrijedno istaknuti kako predmetni modul podržava i vođenje svih grupnih događanja, gdje svaki od sudionika ima svoj identifikacijski uređaj, s mogućim ograničenjima potrošnje. Naplatu takvih usluga partner realizira naknadnim plaćanjem putem transkacijskog računa.

    Modul DIVENTA Cashless integralni je dio DIVENTA PMS modula namjenjenog recepcijskom poslovanju. Identifikacijski uređaji povezuju se s korisnicima smještaja i umjesto naplate na sobu, naplata usluga ostvaruje se preko identifikacijskih uređaja koje će korisnik smještaja platiti prilikom odlaska. Integralnost Diventa Cashless rješenja ostvarena je i s DIVENTA POS modulom gdje se konzumiranje usluge i njena naplata ostvaruje putem POS modula i očitavanjem i prepoznavanjem identifikacijskog uređaja korisnika DIVENTA Cashless modula. Istovremeno, DIVENTA POS modul ponudit će i obavijesti o trenutnom stanju sredstava te o mogućem prekoračenju ukoliko postoje ograničenje na plaćanju.

Adresa

Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik

Društvene mreže