DIVENTA BI & REPORTING

ANALIZA POSLOVANJA

Na jednostavan način, na jedan klik, dostupne informacije o trenutnom kao i budućem poslovanju (uključivo poslovne prognoze) hotela gdje je korisniku na raspolaganju velik broj unaprijed definiranih, jasno strukturiranih izvještaja. Integriranost sa svim modulima DIVENTE, kao njena osnovna karakteristika i prednost, osigurava na jednom mjestu dobijanje svih relevantnih i potrebnih informacija o dnevnim, mjesečnim i godišnjim rezultatima poslovanja kako u statističkom tako i financijskom segmentu praćenja rezultata poslovanja.

    DIVENTA PMS Business Intelligence & Reporting na jednostavan način, na jedan klik, prikaziva dostupne informacije o trenutnom kao i budućem poslovanju (uključivo poslovne prognoze) hotela gdje je korisniku na raspolaganju velik broj unaprijed definiranih, jasno strukturiranih izvještaja. Integriranost sa svim modulima DIVENTE, kao njena osnovna karakteristika i prednost, osigurava na jednom mjestu dobijanje svih relevantnih i potrebnih informacija o dnevnim, mjesečnim i godišnjim rezultatima poslovanja kako u statističkom tako i financijskom segmentu praćenja rezultata poslovanja. Pregledi svih ključnih pokazatelja hotelskog poslovanja i trenutnog stanja operativnih funkcija tvrtke (objekta), usporedbe s prethodnim godinama, planom i ostvarenim podacima, zadovoljstvo i osjećaj upravljanja poslovanjem, čine kompletnim. Spomenimo kako predmetni modul uključuje i grafičku prezentaciju dinamike kretanja poslovnih rezultata, te promptno praćenje u formi komparativne analize dnevnih ili po želji periodičnih rezultata prodaje i prihoda iz svih integriranih modula DIVENTE što čini dodatnu pogodnost s ciljem brzog i cjelovitog uvida u poslovne rezultate.

    Predmetno programsko rješenje dnevno kreira prognoze budućeg poslovanja, osiguravajući tako detaljno praćenje dinamike sve do razine rezervacije, a u kompbinaciji s ostavrenjima daje projekciju godišnjeg poslovanja. Prateći suvremene turističke i informatičke trendove kao i potrebe tržišta, konstantno unaprjeđenje postojećih i razvijanje novih izvještaja, neiscrpan su izvor i oslonac funkciji istinskog upravljanja poslovanjem poslovnih subjekata. Naravno, kao i svi izvještaji i pregledi DIVENTA Integralnog informacijskog sustava, dodatne mogućnosti filtriranja istih i njihovog exporta u željenim formatima podataka za potencijalne eksterne potrebe korisnika, karakteristika su i ovog segmenta izvješćivanja.

    U intereseu što lakše navigacije i snalaženja među svim mogućim izvještajima i pregledima, omogućeno je dodavanje pojedinog izvještaja u skupinu osobnih izvještaja “Moji izvještaji”. Tako svaki korisnik, u skladu svojih dozvola, odmah nakon prijave u sustav na jednom mjestu ima sve svoje trenutno potrebne izvještaje.

Adresa

Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik

Društvene mreže